КОМОРБІДНІСТЬ – ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ