Стендові доповіді

КАРДІОЛОГІЯ

МОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна


1 Зміни турбулентності серцевого ритму як предиктор ризику у пацієнтів із коронарними і некоронарними захворюваннями серця та шлуночковими екстрасистолами

П.Р. Іванчук, А.Л. Гуменюк, О.В. Маліневська-Білійчук, С.І. Гречко (Чернівці)


2 Предиктори ризику у пацієнтів із коронарними і некоронарними захворюваннями серця та шлуночковими екстрасистолами: оцінка інтервалу дисперсії фази реполяризації

А.Л. Гуменюк, П.Р. Іванчук, О.С. Полянська, К.К. Луптович (Чернівці)


3 Випадок критичної гіперкаліємії під маскою ГКС

Л.О. М’якінькова, Д.Д. Баклицький (Полтава)


4 Дослідження варіабельності ритму серця у хворих на лайм-кардит з порушенням провідності

К.В. Миндзів, О.І. Коцюба, науковий керівник проф. Н.І. Ярема (Тернопіль)


5 Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на підставі оцінки структурно-функціонального стану серця

Т.В. Золотарьова, М.С. Бринза, Д.Є. Волков, Д.О. Лопін, О.В. Більченко (Харків)


6 Особливості порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом

І.О. Ястремська


7 Prediction of coronary no-reflow phenomenon in patients with ST-segment elevation myocardial infarction using macrophage migration inhibitory factor

I. Vyshnevska, TYE. Storozhenko, M. Kopytsya


8 Оцінка когнітивності хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом

І.П. Кудря, С.К. Кулішов (Полтава)


9 Зміни кардіопротекторного фактора диференціації росту-11 у хворих на гіпертонічну хворобу

С.М. Коваль, І.О. Снігурська, К.О. Юшко (Харків)


10 Поширенність вторинних дисліпідемій в українській популяції серед осіб з «можливою» сімейною гіперхолестеринемією

К.О. Тімохова, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов (Київ)


11 Гендерні аспекти сімейної гіперхолестеринемії в Україні

Н.М. Чулаєвська, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, І.В. Чулаєвська (Київ)

Loading