Журнал

ЖУРНАЛ


Спеціалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів медичних і фармацевтичних вузів.


У журналі публікуються основні наукові результати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, на здобуття наукового ступеня доктора наук та багато інших тематичних матеріалів:

 • Актуальні теми, анонси та прес-релізи
 • Власні спостереження
 • Дайджест
 • Історія медицини
 • Клінiчні настанови та рекомендації
 • Клінічні та експериментальні дослідження
 • Лікарю-практику
 • Міжнародний досвід
 • Огляд літератури
 • Оригінальні дослідження
 • Погляд на проблему
 • Події та коментарі
 • Тези наукових доповідей

Всі матеріали видання доступні в режимі онлайн, автори зберігають свої авторські права на публікації. Рецензентами та авторами журналу виступають провідні фахівці з області ревматологіі. Періодичність виходу: 1 раз в 3 місяці

КНИГИ


Монографія присвячена одній з актуальних проблем ревматології — подагрі. Метою видання є підтримка фахівців охорони здоров’я у прийнятті раціонального рішення стосовно ведення пацієнтів із цим захворюванням. Монографія містить систематизовані положення щодо надання медичної допомоги хворим на подагру, розроблені з використанням методології доказової медицини. Детально висвітлено питання патогенезу та діагностики захворювання. Описано сучасні підходи до лікування пацієнтів з подагрою, критерії ефективності терапії. Включено рекомендації міжнародних товариств з менеджменту подагри, алгоритм дій у разі виявлення гіперурикемії та запропоновано основоположні принципи призначення уратзнижувальної терапії. Монографія рекомендована для широкого кола фахівців: ревматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів.


Шановна Рада Української асоціації ревматологів, українські ревматологи!


EULAR з великим занепокоєнням спостерігає за ситуацію, яку ви переживаєте, і так само шокований новиною.

EULAR виступає за мир і сприяє міжнародному співробітництву на основі розуміння між своїми членами та нашої спільної зацікавленості покращення життя пацієнтів з скелетно-м'язовими захворюваннями на всьому європейському континенті.

На основі Статуту EULAR, на ваш запит, ми представили ваш лист членам Генеральної Асамблеї EULAR з правом голосу (див. Структура управління), щоб визначити відповідне рішення для цієї надзвичайно складної ситуації.

Наші думки з вами та українським народом у ці немислимо важкі часи.


З повагою, Annamaria Iagnocco

EULAR President

Dear Board of Ukrainian Association of Rheumatology, Ukrainian rheumatologists!


EULAR looks with great worry to the situation you are going through and are similarly shocked by the news.

EULAR stands for peace and fosters international collaboration based on understanding among its members and our common interest of improving the lives of RMDs patients all around the European continent.

Based on EULAR Statutes, following your request, we have presented your letter to the voting members of the EULAR General Assembly (see Governance structure) to define the appropriate solution for this extremely difficult situation.

Our thoughts are with you and the Ukrainian people during these unimaginably difficult times.


Sincerely, Annamaria Iagnocco

EULAR President

Loading