Janssen

Про компанію Janssen

Мы создаем будущее, где заболевания останутся в прошлом. Мы, фармацевтические компании Johnson & Johnson, неустанно работаем над тем, чтобы сделать это будущее реальностью для пациентов во всем мире. Мы боремся с болезнями с помощью науки, обеспечиваем лучший доступ к лекарствам и исцеляем безнадежность. В центре нашего внимания находятся области медицины, в которые мы можем внести наибольший вклад: сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма, иммунология, инфекционные заболевания и вакцины, неврология, онкология и легочная гипертензия.Голімумаб: новини з передової світової науки

За матеріалами Європейського конгресу з ревматології (EULAR 2020),

3-6 червня, м. Франкфурт, Німеччина


Лікування ювенільного ідіопатичного артриту: терапевтичні підходи при несистемному поліартриті, сакроілеїті та ентезиті

Рекомендації Американської колегії ревматологів/Фонду боротьби з артритом (2019)


Голімумаб як біологічний препарат 1-ї, 2- або 3-ї лінії в пацієнтів із ревматоїдним артритом, псоріатичним

артритом й анкілозуючим спондилітом: post hoc аналіз неінтервенційного дослідження в НімеччиніДослідження GO-DACT: порівняння комбінації голімумабу та метотрексату з монотерапією метотрексатом у лікуванні хворих на псоріатичний артрит із дактилітом


Актуальні питання лікування спондилоартритів

О.І. Івашківський, к.м.н., КНП «Олександрівська клінічна лікарня»;Т.А. Карасевська, к.м.н., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Loading