Вітання

Вельмишановний(а) колего!

Ми щиро вітаємо Вас з початком роботи Всеукраїнської ревматологічної науково-практичної конференції.

Традиції Української ревматології - втілення нових напрямків діагностики та лікування, формування професійної ментальності та професійного рівня, які забезпечуються в значній мірі заходами, що проводяться Всеукраїнською асоціацією ревматологів України та Українським ревматологічним центром на базі ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України.

Карантинні обмеження, пов`язані з COVID-19, змушують нас використовувати нові форми спілкування і забезпечення ревматологічного простору новітньою інформацією, зберігати медичну спільноту, зберігати професійні та соціальні зв`язки.

З цією метою нами була створена науково-інформаційна платформа «Rheuma Hub», яка сьогодні забезпечує повноцінне спілкування в розширеному форматі не тільки з ревматологами, але й з спеціалістами інших галузей медицини, які пов`язані з наданням медичної допомоги хворим з ревматичними захворюваннями.

Ревматологія – це велика медична галузь. По поширеності ревматичні хвороби конкурують з хворобами органів кровообігу. Такі поширені хвороби, як остеоартрит, остеопороз, міопатії та саркопенії суттєво впливають на перебіг серцево-судинних хвороб, якість та тривалість життя пацієнтів.

Сьогодні, в умовах негативного впливу навколишнього середовища та наслідків цивілізації пов`язаних з стресами, особливостями соціуму, що негативно впливає на стан імунної системи, набувають поширеності ревматичні хвороби з аутоімунними механізмами розвитку, які мають агресивний резистентний до фармакотерапії перебіг. На відміну від інших галузей медицини, зокрема кардіології, де проблеми в значній мірі вирішуються шляхом трансплантації органів, застосуванням штучних клапанів, водіїв ритму серця тощо, в ревматології основним методом лікування залишається фармакотерапія. Покладають надію на нові напрямки лікування аутоімунних хвороб на основі біологічної терапії, а також більш широке застосування ендопротезування та інших методів корекції опорно-рухового апарату.

Спадкоємність та етапність лікування ревматичних хвороб – не нова проблема. Реформування медичної галузі в сучасних умовах потребує нових форм співпраці в першу чергу з лікарями первинної ланки – сімейними лікарями та лікарями терапевтами.

Програма нашої Всеукраїнської конференції передбачає розгляд інноваційних технологій в ревматології та втілення їх в практику охорони здоров`я нашої Держави. Це стосується таких поширених хвороб, які мають велику медико-соціальну значимість: остеоартрит, ревматоїдний артрит, системні хвороби сполучної тканини та васкуліти. Передбачено розгляд нових рекомендацій Європейської антиревматичної ліги та інших міжнародних фахових товариств та асоціацій, в тому числі за участі наших закордонних колег. Важливим є акцент на практичного лікаря. Це проблемні лекції та доповіді, круглі столи та майстер-класи. Лікарі-інтерни та студенти старших курсів установ вищої медичної освіти отримають нові знання додатково до навчальних програм.

За активної участі провідних спеціалістів – членів Всеукраїнської асоціації ревматологів України, розроблені та доопрацьовані на основі сучасних даних доказової медицини та міжнародних рекомендацій «Класифікації, протоколи та стандарти діагностики та лікування ревматичних хвороб». Вони будуть валідовані та затверджені в межах дорадчого пленарного засідання конференції.

Впевнений, що Всеукраїнська науково-практична конференція пройде успішно, забезпечить сучасний рівень науково-практичної інформації для всіх лікарів та науковців. Бажаємо успіхів та подальшої нашої співпраці.

Loading